Kaza sonrası aracınızdaki değer kaybını sigortadan alabilirsiniz.

Değer kaybı, aracınızın trafik kazası sonrası ikinci el piyasasında kaybettiği maddi kaybı ifade eder. Burada önemli olan husus ise, kaza kusur tespitindeki kusur oranınızdır. Kısa bir örnek vereyim, bir kaza yaptınız diyelim, eksperden değer kaybı raporu aldınız, eksper aracınızda bahsi geçen kaza sonrası değer kaybının 4.000,00 TL olduğuna dair bir rapor verdi. Eğer;

 

Aksigorta-Trafik-Sigortasi-Urun-Sayfasi
Kusur oranınız = 0 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 4.000,00 TL

Kusur oranınız = 25 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 3.000,00 TL

Kusur oranınız = 50 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 2.000,00 TL

Kusur oranınız = 75 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 1.000,00 TL

Kusur oranınız = 100 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 0

Değer Kaybını kim ödeyecek, Vatandaş mı Sigortacı mı?

Yargıtay içtihat kararlarına göre değer kaybı Trafik Sigortası kapsamında ödenmek zorundadır. Yani, aracınızda oluşan değer kaybını, aracınızda değer kaybına neden olan kişinin trafik sigortasından talep edeceksiniz. Birçok örnek Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararı bulunmaktadır. (Bkz: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.03.1999 tarih 1998/10095 E ve 1999/1870 K sayılı karar)

Değer Kaybı raporunu kimden ve nasıl talep edeceksiniz?

Hazine Müsteşarlığının ilgili duyurularına istinaden, Sigorta Eksperleri değer kaybı raporu tanzim edebilmektedir. Öncelikle değer kaybı raporu düzenleyebilecek bir eksperle anlaşarak, ilgili kazaya ilişkin tüm evrak ve fotoğrafları ekspere vereceksiniz. Eksperden değer kaybı raporu istediğinize dair yazılı bir evrak imzalayacaksınız. Eksper gerekli araştırmaları yaptıktan sonra ücret makbuzunu tarafınıza kesecek ve raporu tarafınıza teslim edecek.

Değer kaybı raporu ekspertiz ücreti hakkında;

Değer kaybı raporu ekspertiz ücretini, raporu yazacak olan eksperle anlaşacaksınız. İlgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edeceğiniz dilekçenizde, ekspertiz ücretini de talep etmeyi unutmayınız. Türk Ticaret Kanunu 1426ıncı madde;

TTK MADDE 1426- (1) Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.

Değer Kaybı raporumu aldım, şimdi ne yapmalıyım?

Sigorta şirketine değer kaybı ve eksper ücretini talep ettiğinize dair bir dilekçe yazacaksınız. Banka bilgilerinizi eklemeyi unutmayınız. Ekine de eksper raporunu ve ekspertiz ücret makbuz ya da faturasını ekleyerek ilgili sigorta şirketine göndereceksiniz. İadeli taahhütlü posta gönderimini tercih etmeniz, ileride yaşanabilecek sorunları ortadan kaldıracaktır. Gönderi belgesini saklamayı unutmayınız.

Sigorta şirketi tazminat ödemesini reddediyor, ne yapmam gerek?

İadeli taahhütlü posta gönderim belgesi ile direkt Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz. (www.sigortatahkim.org) Tahkim Komsiyonuna başvuru hem maddi hem de zaman bakımından çok ekonomiktir. 35 liraya başvuru yapabilirsiniz, uyuşmazlık konusu ise ortalama 1-2 ayda çözümlenmektedir.

Bu arada geçmişe dönük 2 yıl içinde yaşadığınız kazalar sonucu aracınızda oluşan değer kaybı için tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın