Trafik Cezası Olanlara Büyük Müjde !

Bilindiği Üzere 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

Bir başka deyişle trafik cezalarına da vergi affından yararlanma imkanı getirilmiştir.

Hangi tarihli cezalar vergi affından yararlanacaktır?

31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Başvuru nasıl olacak ?

02/08/2013 tarihi itibariyle ödenmemiş olan trafik cezaları için aşağıdaki link tıklanarak

a)      Vadesi geldiği halde ödenmeyen trafik cezaları için EK:1

b)      Dilekçe ile dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için ise EK: 2’de yer alan dilekçeler doldurularak başvurulacaktır.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=UlXhgcIc4enHfRR5&type=teblig

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2013(31 ekim dahil)

 

Trafik cezalarını ödemeyen mükellefler için önemli bir şans olduğunu düşündüğümüz bu uygulamadan yararlanmak için en geç 31 Ekim 2013 tarihine kadar yukarıda yer alan link yardımıyla başvurunun ivedilikle yapılmasını tavsiye ederim.

Bir cevap yazın