Motosiklet alana kask almak mecburi

Kask artık mecburi oluyor. Motosikletler artık kasklı satılabilir.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, motosikletlerin koruma başlıkları ile satılmasına yönelik çalışmayı Başbakan’a sundu.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, motosikletlerin koruma başlıkları ile satılmasına yönelik çalışmayı, motosikletlerin koruma başlıkları ile satılmasına yönelik çalışmayı tamamlayarak, hazırlanan teklifi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılda iki kez toplanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’na sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı’nın başkanlığında, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Bakanlığı’nca uygun görülen üniversiteler ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nın trafikle ilgili birer temsilcisinden oluşan Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, her ay toplanarak çeşitli konuları değerlendirmeye alınıyor. Geçtiğimiz mart ayında yapılan 128’inci toplantıda kurul önemli kararlar aldı. Motosikletlerin koruma başlığı ile beraber satılması veya motosiklet kiralanırken beraberinde koruma başlığının zorunlu olarak verilmesi, araç muayenesi esnasında koruma başlığının kalite standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi konusunu görüşen kurul, kabul edilen teklifi Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’na sunma kararı aldı.

OTOMOBİLSİZ KENT MERKEZLERİ GELİYOR

Trafik güvenliği öncelikli şehir planı oluşturulması önerisini de incelemeye alan kurul, Otopark Yönetmeliği’nin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilerek otopark sorununun çözülmesi, toplu taşımaya öncelik verilerek otomobilsiz kent merkezi uygulamasına geçilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ‘imar planları yapılırken yol yapımından sorumlu kuruluştan görüş alınması’ hükmünün eklenmesi önerilerini de görüştü. Konuyla ilgili kabul edilen teklif Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’na sunuldu. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, minibüs türü araçlarda, özürlülerin yararlanmalarını sağlayacak şekilde tadilatı zorunlu kılan 5378 Sayılı Kanun’un ilgili maddesinin değiştirilmesi önerisini görüştü. Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulmasına ve çalışma sonucundan kurula bilgi verilmesine karar verildi. Kaldırımlardaki reklam panolarının engelliler açısından planlanmasını da değerlendiren kurul, özürlüler için kaldırımlara yapılan sarı kılavuz çizgilerinin konulan reklam tabelaları ve panolar nedeniyle kesintiye uğramaması hususu değerlendirilmek üzere Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verdi.

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun değerlendirip teklifleri sunduğu Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılda iki kez toplanıyor. Kurul; Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü’nden oluşuyor.

Bir cevap yazın