Trafik Cezası Olanlara Büyük Müjde !

Bilindiği Üzere 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren Okumaya devam et “Trafik Cezası Olanlara Büyük Müjde !”